Sao chiếu mệnh các cung hoàng đạo: 12 cung hoàng đạo tương ứng với 12 ngôi sao và hành tinh, bao gồm cả sao Diêm Vương đã bị các nhà khoa học xóa khỏi danh sách các hành tinh hệ mặt trời:

sao chiếu mệnh các cung hoàng đạo, các chòm sao chiếu mệnh

                                 sao chiếu mệnh các cung hoàng đạo

 1. Cung Bạch Dương được sao Hỏa bảo hộ, tượng trưng cho thần chiến tranh Mars trong thần thoại La Mã (Aries của thần thoại Hi Lạp).
 2. Cung Kim Ngưu được Sao Kim bảo hộ, tượng trưng cho nữ thần Venus (thần Vệ Nữ Aphrodite).
 3. Cung Song Tử được Sao Thủy bảo hộ, tượng trưng cho thần đưa tin Mercury (Hermes).
 4. Cung Cự Giải được Mặt Trăng bảo hộ, tượng trưng cho nữ thần hôn nhân gia đình Junon (Hera trong thần thoại Hi Lạp)
 5. Cung Sư Tử được Mặt trời bảo hộ, tượng trưng cho thần mặt trời Helios, sự trung trực, uy quyền và sức mạnh.
 6. Cung Xử Nữ được Thủy Tinh bảo hộ, tượng trưng cho trí tuệ, lòng chung thủy nhưng quá cầu toàn nguyên tắc.
 7. Cung Thiên Bình được Sao Kim bảo hộ .giống như Kim Ngưu, cung này biểu tượng cho sắc đẹp, sự quyến rũ.
 8. Cung Hổ Cáp được sao Diêm Vương bảo hộ, tượng trưng cho Hades thần cai quan âm phủ.
 9. Cung Nhân Mã được Sao Mộc bảo hộ, tượng trưng cho thần sấm sét Jupiter (Zeus).
 10. Cung Ma Kết được Sao Thổ bảo hộ, tượng trưng cho thần nông Saturn (Cronos).
 11. Cung Bảo Bình được sao Thiên Vương  bảo hộ, tượng trưng cho thần bầu trời Uranus.
 12. Cung Song Ngư được sao Hải Vương bảo hộ, tượng trưng cho thần biển Neptune (Poseidon).

(Nguồn Wikipedia)

Bình luận bài viết

bình luận