Điều khoản sử dụng & Quyền riêng tư

Sử dụng website Asbooks.vn đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận nội duy của website chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư

AsBook.Vn tôn trọng quyền riêng tư người dùng và chúng tôi không chia sẻ chi tiết cá nhân của bạn với các đối tác khác khi không cần thiết.

 1. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
 2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn gửi đến trang web và/hoặc dữ liệu về vị trí. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, hỗ trợ khách hàng nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi.
 3. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp bạn dễ sử dụng trang web của chúng tôi hơn và chúng tôi khuyên bạn cho phép điều này để bạn có thể tận dụng hết lợi ích của nó. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn nếu bạn muốn xóa cookie khỏi trình duyệt của mình.
 4. Chúng tôi không gửi chi tiết của bạn cho các bên thứ ba vì lý do thương mại, trừ khi nhằm trợ giúp quy trình đặt chỗ khi chuyển hướng bạn tới nhà cung cấp dịch vụ du lịch để thực hiện đặt chỗ hoặc cho phép quảng cáo hiển thị liên quan.
 5. Mọi thông mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ bảo mật và chúng tôi luôn giữ thông tin của bạn an toàn.
 6. Trang web của chúng tôi có liên kết đến các trang web khác. Thông tin mà bạn cung cấp cho những trang web này, ví dụ để đặt chỗ chuyến bay, tuân theo chính sách bảo mật của trang web đó, do vậy chúng tôi khuyến khích bạn xem xét những chính sách của họ trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân.
 7. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này – vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin.
 8. Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình và thông tin về bạn hoặc yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích tiếp thị. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách liên hệ với chúng tôi tại đây.
 9. Chúng tôi không muốn gửi cho bạn email không mong muốn, do vậy bạn có thể chọn không nhận bằng cách nhấp ‘hủy đăng ký’ trong bất kỳ email nào mà bạn nhận được từ chúng tôi.

Điều khoản sử dụng

 • Website và các dịch vụ cung cấp thông qua website dựa trên một số nguyên tắc cơ bản. AsBook.Vn từ chối mọi đánh giá có tính luật pháp và bạn cũng vậy. Toàn bộ tài liệu trên website không được phép có liên quan tới bàn luận, nhận xét, chỉ trích pháp luật, không được có nội dung chỉ trích, phỉ báng các thành viên hay bất kỳ người nào khác. Nội dung hoàn toàn không được phép có liên quan tới việc bàn luận những thông tin chỉ trích, chống đối đảng cộng sản và nhà nước xhcn. Những thông tin này sẽ bị xóa bỏ và quyền sử dụng website của thành viên tương ứng cũng sẽ bị treo, tạm ngưng hoặc xóa bỏ;
 • AsBook.Vn không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ an toàn, chắc chắn và tính phổ biến của bất kỳ loại sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay tài liệu nào bạn có được trên website mà không do chúng tôi cung cấp, trong đó bao gồm các dịch vụ của bên thứ ba, tài liệu và thông tin của thành viên…
 • Bạn phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro mất thông tin, chi phí sửa chữa phần cứng hay phần mềm khi không thực hiện theo đúng những nguyên tắc bảo mật trong việc sử dụng website.

Privacy Policy for asbooks.vn

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at contact@asbooks.vn.

At asbooks.vn, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by asbooks.vn and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, asbooks.vn makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
asbooks.vn does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on asbooks.vn.
.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to asbooks.vn and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ….
Google Adsense

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on asbooks.vn send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

asbooks.vn has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. asbooks.vn’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.

Bình luận bài viết

bình luận