Thành viên của nhóm Super Junior : LeeTeuk – HeeChul – HanGeng – YeSung – KangIn – ShinDong – SungMin – EunHyuk – DongHae – SiWon – RyeoWook – KiBum – KyuHyun.

chibi_super_junior_theo_12_cung_hoang_dao_0

Chibi 12 cung hoàng đạo cho nhóm Super Junior

Leeteuk: (leader)

Ngày sinh: 1 tháng 7, 1983

Nhóm máu: A

Vai trò: Nhóm trưởng, hát phụ, rapper phụ

Hoạt động khác: MC, DJ, nhạc sĩ.

 

12-cung-hoang-dao-Suju-lee-teuk

Lee Teuk ( Sun Cự giải, Moon Song Ngư)

★Heechul:

Ngày sinh: 10 tháng 7, 1983

Nhóm máu: AB

Vai trò: Hát phụ, rapper

Hoạt động khác: MC, DJ, diễn viên.

12-cung-hoang-dao-Suju-HeeChul2

HeeChul ( Sun Cự giải, Moon Cự giải)

★Hangeng:

Ngày sinh: 9 tháng 2, 1984

Nhóm máu: B

Vai trò: Nhảy chính

Hoạt động khác: Diễn viên, người mẫu.

12-cung-hoang-dao-Suju-HanKyung

★Yesung:

Ngày sinh: 24 tháng 8, 1984

Nhóm máu: AB

Vai trò: Hát chính

Hoạt động khác: DJ, diễn viên.

12-cung-hoang-dao-Suju-Yesung

★Kangin:

Ngày sinh: 17 tháng 1, 1985

Nhóm máu: O

Vai trò: Hát phụ

Hoạt động khác: DJ, diễn viên.

12-cung-hoang-dao-Suju-Kangin2

★Shindong:

Ngày sinh: 28 tháng 9, 1985

Nhóm máu: O

Vai trò: Rapper chính, nhảy chính

Hoạt động khác: MC, DJ, diễn viên hài, biên đạo nhảy, kinh doanh.

12-cung-hoang-dao-Suju-sindong

★Sungmin:

Ngày sinh: 1 tháng 1, 1986

Nhóm máu: A

Vai trò: Hát chính, nhảy chính

Hoạt động khác: DJ, diễn viên, nhạc sĩ.

12-cung-hoang-dao-Suju-sungmin2a

★Eunhyuk:

Ngày sinh: 4 tháng 4, 1986

Nhóm máu: O

Vai trò: Nhảy chính, rapper chính

Hoạt động khác: MC, DJ, diễn viên, nhạc sĩ viết lời bài hát.

12-cung-hoang-dao-Suju-Eunhyuk2b

★Donghae:

Ngày sinh: 15 tháng 10, 1986

Nhóm máu: A

Vai trò: Hát phụ, nhảy chính, rapper

Hoạt động khác: Diễn viên, nhạc sĩ.

12-cung-hoang-dao-Suju-donghea

★Siwon:

Ngày sinh: 10 tháng 2, 1987 (ngày sinh thật: 7 tháng 4, 1986)

Nhóm máu: B

Vai trò: Hát phụ

Hoạt động khác: Diễn viên, người mẫu.

12-cung-hoang-dao-Suju-siwon

★Ryeowook:

Ngày sinh: 21 tháng 6, 1987

Nhóm máu: O

Vai trò: Hát chính

Hoạt động khác: DJ, diễn viên, nhạc sĩ.

12-cung-hoang-dao-Suju-Ryeowook

★Kibum:

Ngày sinh: 21 tháng 8, 1987

Nhóm máu: A

Vai trò: Rapper

Hoạt động khác: Diễn viên, người mẫu.

12-cung-hoang-dao-Suju-Kibum

★Kyuhyun:

Ngày sinh: 3 tháng 2, 1988

Nhóm máu: A

Vai trò: Hát chính, nhảy chính, em út (magnae)

Hoạt động khác: MC/DJ, diễn viên.

12-cung-hoang-dao-KyuHyun-suju2

★Zhoumi:(SUJU-M)

Ngày sinh: 19 tháng 4, 1986

Nhóm máu: B

Vai trò: Hát chính

Hoạt động khác: MC, diễn viên, nhạc sĩ.

12-cung-hoang-dao-Zhoumi-1

★Henry:(SUJU-M)

Ngày sinh: 11 tháng 10, 1989

Nhóm máu: AB

Vai trò: Nhảy chính, rapper chính, hát phụ, em út (magnae).

Hoạt động khác: Diễn viên, nhạc công violin, nhạc sĩ.

cheers_henry_by_alito4o4-d5m5mne

Nguồn : ione.net

Bình luận bài viết

bình luận